Obveze Središnjeg državnog ureda za šport

 

Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.

Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.

Osigurati redovitu isplatu sredstava.

Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.

Izvršiti isplatu na temelju potpuno podnesenog Zahtjeva do 10. svibnja za mjesec ožujak i travanj i do 15. lipnja za mjesec svibanj.

Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze.

 

Poslodavac može uputiti prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti putem e-pošte.

Prigovor se upućuje na Središnji državni ured za šport, Savska cesta 28/1, 10000 Zagreb ili putem e-pošte na pisarnica@sdus.hr.

 

Središnji državni ured za šport je dužan u roku 10 radnih dana od primitka prigovora odgovoriti na isti.

 

Prethodna strana...