Ciljane skupine radnika

 

Sve osobe koje s pravnom osobom iz sustava športa, koja je prihvatljivi prijavitelj, imaju sklopljen ugovor kojim reguliraju radni odnos. Ugovor mora biti sklopljen i prijavljen u sustavu HZMO-a do 19. ožujka 2020. godine te je još uvijek na snazi.

Zahtjev se može podnijeti i za osobe s kojima je ugovor o radnom odnosu sklopljen i prijavljen u sustav HZMO-a do 19. ožujka 2020., a koje su nakon tog datuma dobile otkaz, ali su do datuma podnošenja Zahtjeva ponovno sklopili ugovor o radnom odnosu i prijavili se u sustav HZMO-a (u slučaju da je radnik za vrijeme otkaza dobio potporu od HZZ-a, za taj mjesec ne može dobiti potporu).

 

Ciljane skupine poslodavaca

 

Korisnik mjere može biti športski klub koji obavlja športsku djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima, neovisno o pravnom obliku (športska udruga za natjecanje ili š.d.d.), sudjeluje u redovnom sustavu natjecanja i članica je nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno putem članstva u športskim savezima na razini JLPRS-a) i koji ne koriste niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta.

 

Prethodna strana...