Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

 

U online obrascu Zahtjeva potrebno je popuniti sva polja te učitati sve obvezne priloge kako bi  Zahtjev bio potpun i pravovaljan.

Prilozi koje je potrebno učitati:

  • Preslika ugovora o reguliranju radnog odnosa
  • Potvrda o stažu, elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica)
  • Dokaz o stručnoj osposobljenosti za osobe za koje se podnosi zahtjev sukladno vrsti posla koji obavljaju u pravnoj osobi. Za osobe koje obavljaju stručne poslove (trener/instruktor/voditelj) potrebno je učitati dokaz da ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu o sportu, a za one čija je stručna sprema propisana drugim propisom (liječnik, fizioterapeut…) sukladno pripadajućem propisu
  • Izjava o istinitosti, točnosti i potpunosti podataka (Predložak)
  • Isplatna lista za zaposlenika za kojeg je tražena mjera
  • Obrazac JOPPD za veljaču odnosno ožujak za one poslodavce koji su isplatili plaće za mjesec ožujak
  • Preslika izvoda banke na kojem je vidljivo da je zaposleniku isplaćena neto plaća za mjesec veljaču odnosno ožujak za one poslodavce koji su isplatili plaće za mjesec ožujak

 

Prethodna strana...